Wachtlijst

wachtlijst

Op dit moment zitten wij helaas helemaal vol. Indien u geplaatst wil worden op de wachtlijst, neemt u dan contact met ons op.

Hoe gaan wij om met eventuele wachtlijsten?

1. Plaatsing op de wachtlijst
a. Om op de wachtlijst te komen, dient u zich in te schrijven. U kunt hiervoor het formulier downloaden via onze website, www.arthemis.nl
b. Na ontvangst van het volledig ingevulde formulier wordt het kind op de wachtlijst geplaatst met als aanmelddatum de datum waarop het aanmeldformulier is ontvangen door Arthemis.

2. Wachtlijst
a. In principe proberen we de mogelijkheden van het kinderdagverblijf optimaal te benutten door een zo groot mogelijk aantal kinderen te plaatsen. Er zijn regelingen van toepassing waaraan de samenstelling van de groep kinderen van een kinderdagverblijf moet voldoen. Belangrijke factoren zijn hierbij de aanwezige faciliteiten, de grootte van de ruimtes, het aantal leidsters en de leeftijden van de opgevangen kinderen.
b. Indien er een vrije plaats ontstaat in het kinderdagverblijf dan beoordeelt de directie van Arthemis op basis van de wachtlijst welk kind geplaatst kan gaan worden. Factoren die hierbij een rol spelen zijn o.a. of er al een broertje of een zusje opgevangen wordt, de leeftijd van het kind; de gevraagde dagen;
c. De directie bepaald aan de hand van de wachtlijst wie de plaats aangeboden krijgt. De ouders krijgen deze aanbieding per email. De plaats wordt vervolgens maximaal 5 dagen gereserveerd. Indien ouders niet tijdig reageren of afzien van de plaats dan selecteert de directie van Arthemis de volgende mogelijke kandidaat van de wachtlijst. Ook hier wordt de plek weer aangeboden. Dit herhaalt zichzelf totdat de plek ingevuld is.

3. Overige opmerkingen
a. Indien de plaats is toegewezen en er wordt gebruik van gemaakt dan is de plek weer opgevuld. Indien er geen geschikte kandidaat van de wachtlijst is dan zal de directie van Arthemis de plek zo spoedig mogelijk proberen op te vullen buiten de wachtlijst om.
b. Indien ouders opzeggen en er is nog een opzegtermijn waarbij de ouders geen gebruik maken van de plaats dan zal de directie proberen zo spoedig mogelijk de plaats weer op te vullen. Het is echter belangrijk te beseffen dat ook dan met de wachtlijst wordt gewerkt aangezien anders de eerlijkheid van de wachtlijst niet gewaarborgd is.