Veiligheid & hygiëne
 

Alles goed geregeld

Veiligheid en hygiëne staan bij ons hoog in het vaandel. Kinderdagverblijf Arthemis voldoet dan ook aan de door de GG&GD gestelde eisen. Er is altijd een EHBO- en BHV gediplomeerd persoon aanwezig. Het pand voldoet aan alle eisen die door de brandweer worden gesteld.

Het kinderdagverblijf heeft een permanente WA-verzekering en een collectieve ongevallenverzekering waaronder alle kinderen en ook het personeel vallen.